Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenstelling en commissies

Vanaf 1 januari 2019 tot augustus 2019 hadden de volgende leden zitting in de Ondernemingsraad:

Tabel 3 Samenstelling OR 1-1-2019 t/m 31-7-2019

Renée van Aken-Van de Graaf

Jaqueline Ederzeel

Moerad El Ouariachi

Bertrik Gotink

Henk Heinhuis

Martien Klaassen

Debbie Maring

Peter de Roon

Hans Oostenrijk

Fred Schut

Thomas van der Stadt

Marleen Stein

Peter Sturkenboom (vicevoorzitter)

 

Jenno Westra (voorzitter)

 

De ondernemingsraad bestond, na de verkiezingen, vanaf augustus 2019 tot 31 december 2019, uit de volgende personen:

Tabel 4 Samenstelling OR 1-8-2019 t/m 31-12-2019

Renée van Aken-Van de Graaf (voorzitter)

Esmeralda Bosschaart

Said Boujlid

Moerad El Ouariachi

Nawal Emrani

Ellen Fritz

Henk Heinhuis

Roel Jansen

Hans Oostenrijk (vicevoorzitter)

Welmoed Osinga

Peter de Roon

Helma Schreuder

Fred Schut

Thomas van der Stadt

Marleen Stein

 

Het dagelijks bestuur bestond uit de voorzitter Renée van Aken-Van de Graaf, vicevoorzitter Hans Oostenrijk, ondersteund door de ambtelijk secretaris Veronique Poort-Simons (tot ongeveer 1 oktober 2019).

De ondernemingsraad heeft de volgende vaste commissies: Commissie Arbo, Commissie Financiën, Commissie Huisvesting, Commissie Onderwijs, Commissie Personeel, Commissie Reorganisatie