Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Advies en instemming

De OR heeft op de onderstaande advies- en instemmingsaanvragen behandeld:

Tabel 5 Behandeld (advies of instemming) door OR

Datum aanvraag

Datum definitieve reactie

Advies of instemming

Onderwerp

17-01-2019

06-03-2019

Instemming

Invoering twee nieuwe functies DOS

23-01-2019

06-03-2019

Advies

Investeren HTC Newtonbaan 12, Nieuwegein

25-01-2019

06-03-2019

Instemming

Uitvoeren Europese aanbesteding inhuur externe deskundigen

04-03-2019

04-07-2019

Advies

Opleiding vakman-ondernemer door de afdeling bedrijfsopleidingen B&A College

22-03-2019

10-04-2019

Instemming

Aanpassing secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden

22-03-2019

10-04-2019

Advies

Aantrekken vreemd vermogen

08-04-2019

15-05-2019

Advies

Nieuwe opleidingen en nieuwe locatie als gevolg van overname onderwijs SPG

21-05-2019

12-07-2019

Instemming

Werkdrukplan

23-05-2019

27-06-2019

Instemming

Vakantie- en verlofregeling 2016-2020

28-05-2019

25-06-2019

Advies

Investering verbouwing Vondellaan

28-06-2019

12-07-2019

Instemming

PMO

13-09-2019

19-09-2019

Advies

Profielschets lid en voorzitter Raad van Toezicht

01-11-2019

22-11-2019

Instemming

Verplichte verlofdagen 2020

14-11-2019

18-11-2019

Instemming

Hoofdlijnen van de begroting 2020

13-12-2019

12-03-2020

Advies (niet formeel)

Begeleidingsstructuur Passend onderwijzen en passend ondersteunen.

13-12-2019

17-01-2020

Advies (niet formeel)

Aanbesteding LMS

13-12-2019

09-01-2020

Advies (niet formeel)

Transitie Marketing en Communicatie