Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

12.1 Fiscale eenheid                    

Stichting ROC MN en haar groepsmaatschappijen vormen samen een fiscale eenheid voor de BTW. Alle entiteiten betrokken in de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden aan de belastingdienst inzake de omzetbelasting.

12.2 Bankgaranties                    

Ultimo 2019 zijn door de Stichting ROC MN bankgaranties verstrekt aan:

12.3 (Meerjarige) financiële verplichtingen:                            

De totale verplichtingen aan de contracten binnen 1 jaar zijn € 5,6 miljoen daarna heeft € 12,5 miljoen betrekking op financiële verplichting op een looptijd van langer dan 1 jaar en € 4,5 miljoen een looptijd van langer dan 5 jaar.