Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.5 Overige instellingslasten

     

X € 1.000

 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

 

Administratie- en beheerslasten

     

Inkoopkosten werk voor derden

4.129

  

3.541

 

Administratie en beheer ICT-gerelateerd

2.580

  

2.692

 

Abonnementen en contributies

907

  

836

 

Reprokosten (incl. huur kopieerapparaten)

814

  

994

 

Porto- en telefoonkosten

467

  

401

 

Advieskosten

348

  

601

 

Accountantskosten

100

  

143

 

Kantoorartikelen

160

  

181

 

Administratie en beheer overig

887

  

665

 

Totaal administratie en beheer

 

10.392

  

10.054

Leermiddelen en activiteiten

     

Leermiddelen en activiteiten

3.830

  

3.952

 

Leermiddelen ICT-gerelateerd

103

  

165

 

Examenkosten en externe legitimering

1.393

  

1.058

 

Totaal leermiddelen en activiteiten

 

5.326

  

5.175

      

Dotatie/vrijval overige voorzieningen

 

-28

  

0

Overige

     

PR & Marketing

1.506

  

1.518

 

Restauratieve voorzieningen

1.193

  

1.188

 

Overige (incl.boekverlies verkoop panden)

181

  

46

 

Totaal overige

 

2.880

  

2.752

Totaal overige instellingslasten

 

18.570

  

17.981