Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bevindingen thema 1: Uitbesteding

Dit thema betreft het uitbesteden van bekostigd onderwijs aan een andere, al dan niet-bekostigde organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties. Het gaat daarbij om

 • samenwerking door een bekostigde instelling met een commerciële organisatie, waarbij (een deel van) de opleiding verzorgd wordt door de commerciële organisatie;

 • samenwerking door een bekostigde instelling met een niet-commerciële organisatie, waarbij (een deel van) de opleiding verzorgd wordt door de niet-commerciële organisatie.

Verantwoording

In 2019 heeft ROC Midden Nederland samengewerkt zoals als zodanig in Helderheid omschreven, met de volgende commerciële organisaties:

 • Bouwmensen te Nieuwegein en Amersfoort

 • Stichting VAM (Innovam) te Nieuwegein

 • Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijven (VOC) te Nieuwegein

 • Ocaro College bv te Eerbeek

 • Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Stukadoren Noorden des Lands te Groningen (STUC Noord-Nederland, werk en leren)

 • Plus Retail BV te Utrecht

 • Stichting voor Dakvakmanschap Tectum te Nieuwegein

 • Stichting Zorg 3.0 (Beweging 3.0) te Amersfoort

 • Syndle bv te Prinsenbeek

 • The Colour Kitchen Opleiden en Begeleiden bv te Utrecht

 • Centrum voor Bedrijfstrainingen (CBT) bv juncto HPFP bv te Arnhem

 • Vapro bv te Zoetermeer

 • SPG Bilthoven

 • Vakschool Zorgwacht Utrecht bv te Utrecht

 • Vacansoleil

Samenwerking met niet-commerciële organisaties

 • Ministerie van Defensie

Samenwerking VO/BVE

Op de peildatum 01-10-2019 zijn er in het schooljaar 19/20 door VO-scholen 448 leerlingen uitbesteed aan het VAVO Lyceum van ROC Midden Nederland. Deze leerlingen staan nog ingeschreven bij hun VO-school. Op basis van een contract met en tegen een vergoeding door de VO-school leidt ROC Midden Nederland deze leerlingen op. Dit is een lichte daling (2,6%) ten opzichte van 1 oktober 2018.