Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.4 Voorziening reorganisatie

In 2012 hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die leiden tot een herijking van de voorziening reorganisatie. Deze ontwikkelingen betreffen de impact op het inpassen van het personeel Participatieopleidingen in het MBO onderwijs, en de invoering van maatregelen in het kader van Focus op Vakmanschap.