Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) streeft naar participatieve medezeggenschap, waardoor er eerder invloed door de Medezeggenschap wordt uitgeoefend in het besluitvormingsproces. In het jaar 2019 merken wij op dat de samenwerking met het CvB erg verbeterd is. De directeuren nemen ons al vaak mee in/aan het begin van aankomende beleidszaken. De OR wordt in een vroegtijdig stadium dus al betrokken. Onze nieuwe werkwijze leidt ertoe dat we samen (CvB en OR) stappen aan het zetten zijn binnen de medezeggenschapsstructuur bij ROC Midden Nederland. Soms is het even wennen, maar we zijn op de goede weg!

In dit jaarverslag licht de OR de samenstelling, de advies - dan wel instemmingsplichtige zaken, het vergaderoverzicht en behaalde resultaten toe.