Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bevindingen thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Uit Helderheid: “Hieronder vallen de situaties waarin de rijksbijdrage wordt ingezet in een privaatrechtelijke rechtspersoon of waarin publieke middelen worden geïnvesteerd in private activiteiten die niet behoren tot de kerntaak van de instelling.

Voorbeelden die in helderheid worden genoemd zijn:

• investeringen die zijn verricht met de rijksbijdrage in contractstichtingen;

• risicovolle financieringen met de rijksbijdrage;

• investeringen in private activiteiten, zoals voorzieningen voor deelnemers (sportzaal).

(…) In principe is investeren van publieke middelen in private activiteiten toegestaan, maar het is nodig de condities waaronder dat kan te expliciteren en te zorgen voor optimale transparantie erover. (…) Het is toegestaan als daarmee een bijdrage kan worden geleverd aan het realiseren van de doelstellingen van het beroepsonderwijs.

Aan de wettelijke waarborgen (kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid) die zijn gecreëerd rond het onderwijs moet onverkort te allen tijden worden voldaan.

Verantwoording

ROC Midden Nederland gebruikte in het verslagjaar 2019 geen bekostiging voor investeringen in private activiteiten.