Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.2 Materiële vaste activa

    

X € 1.000

 

Gebouwen

Terreinen

Inventaris en apparatuur

Totaal

 

Stand per 1 januari 2019

    

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

129.891

8.348

35.502

173.741

Cumulatieve waarde­verminderingen en afschrijvingen

-57.407

0

-24.417

-81.825

Boekwaarden

72.484

8.348

11.085

91.917

Mutaties

    

Investeringen

4.377

0

3.523

7.900

Herwaarderingen

0

0

0

0

Desinvesteringen

-178

0

-4

-182

Afschrijvingen

-5.904

0

-3.539

-9.443

Afschrijvingen desinvesteringen

5

0

0

5

Saldo

-1.699

0

-20

-1.719

Stand per 31 december 2019

    

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

134.090

8.348

39.021

181.459

Cumulatieve waarde­verminderingen en afschrijvingen

-63.305

0

-27.956

-91.262

Boekwaarde 31 december 2019

70.785

8.348

11.065

90.198