Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

12.2 Bankgaranties                    

Ultimo 2019 zijn door de Stichting ROC MN bankgaranties verstrekt aan:

Contractpartij

looptijd

X € 1.000

De Waal Beheer Beheer O.G.

onbepaald

75

Beheer-maatschappij Kraaikamp BV

onbepaald

3

Stichting Meander Medisch Centrum

onbepaald

84

Stichting VAM

onbepaald

45

Ontwikkelingscombinatie De Dreef V.O.F.

onbepaald

55

MEMID Galgenwaard BV

onbepaald

15

Stichting VAM

onbepaald

74

Totaal

 

351