Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Algemene kerngetallen ROC Midden Nederland

Per college worden de volgende kerngegevens gepresenteerd:

Entree / niveau 1

De indicator ‘Rendement entree-opleiding’ geeft alleen de laagst mogelijke schatting van het rendement. In werkelijkheid is het rendement hoger als de opleiding er daarnaast in geslaagd is om ongediplomeerden te laten uitstromen naar werk.

Dienstverlening in Amersfoort

Nieuwe afdeling in regio Amersfoort per 1 augustus 2017. Het betreft de brede opleiding Dienstverlener niveau 2 in de arbeidsmarktregio Amersfoort.

Automotive College

kwaliteitsoordeel (% positieve score) en rapportcijfers

Business & Administration College

kwaliteitsoordeel (% positieve score) en rapportcijfers

Beauty College

kwaliteitsoordeel (% positieve score) en rapportcijfers

Bouw & Interieur College

kwaliteitsoordeel (% positieve score) en rapportcijfers

Creative College

Per 1 augustus 2017 zijn de Media-opleidingen in de regio Amersfoort ondergebracht in het Media, ICT &  Design College (MID).

Gezondheidszorg College

*  Per 1 augustus 2018 is de afdeling MZU overgegaan van het Gezondheidszorg College Utrecht naar het Welzijn College Utrecht.

Horeca en Toerisme College

kwaliteitsoordeel (% positieve score) en rapportcijfers

Toon meer resultaten