Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

19. Gebeurtenissen na balansdatum

De coronapandemie brengt risico’s met zich mee, die hieronder zijn uitgewerkt. Voor de korte termijn lijkt een aantal risico’s financieel goed op te vangen. De exacte invloed van het coronavirus op de financiële prestaties is op dit moment niet goed in te schatten, maar het operationele en financiële weerstandsvermogen van onze organisatie is groot, waardoor risico’s kunnen worden opgevangen, en de activiteiten kunnen worden voortgezet.

Voor de toelichting over het coronavirus en de maatregelen die ROC MN heeft genomen verwijzen we naar het bestuursverslag en de betreffende paragrafen in het jaarverslag hoofdstuk 12.