Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

24. Ondertekening van de jaarrekening

OPMAKEN EN VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING

College van Bestuur:

drs. H.J. (Johan) Spronk (voorzitter)

drs. E.P. (Paul) van Maanen (lid)

M.A. (Michel) Labij (lid)
Utrecht, 22-06-2020GOEDKEUREN VAN DE JAARREKENING

Raad van Toezicht:

Dhr. drs. S.P.M. de Waal

Mevr. S. Ayranci

Dhr. drs. A. Brienen RA                              

Dhr. drs. E.H.J. Kok MBA                                           

Mevr. C.M.M. Noom                                  

Mevr. drs. A.E. Spreen                                
Utrecht, 22-06-2020