Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Continuïteit, soliditeit en innovatie

Wij gaan voor het succes van onze studenten. Succes op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Bij ROC Midden Nederland is iedereen welkom.

Continuïteit en meerjarige risico’s

Ons meerjarenperspectief is gebaseerd op een scala aan uitgangspunten, waarbij de hoofdingrediënten onze meerjarige studentenprognose en de meerjarenbegroting van de Rijksoverheid zijn.

Meerjarenbegroting

Het meerjarenperspectief is zoals hiervoor reeds aangegeven gebaseerd op een scala aan uitgangspunten, waarbij de hoofdingrediënten de meerjarige studentenprognose en de meerjarenbegroting van de Rijksoverheid zijn.

De impact van COVID-19

Dit onderdeel bevat een weergave van de kennis en inzichten die tot 1 april 2020 zijn vergaard en besluiten die tot op dat moment zijn genomen rondom de crisis als gevolg van de COVID-19 pandemie (hierna: Corona).