Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

17.2 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking                          

     

Bedragen X € 1

Gegevens 2019

H.J. Spronk

E.P. van Maanen

H.J. Rutten

M.A. Labij

E.P. van Maanen

Functiegegevens

Voorzitter CvB

Voorzitter CvB

Lid CvB

Lid CvB

Lid CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/04 – 31/12

01/01 – 31/03

01/01 – 31/03

01/04 – 31/12

01/04 – 31/12

Omvang dienstverband (in FTE)

1

1

1

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

109.201

43.013

47.020

97.229

129.040

Beloningen betaalbaar op termijn

15.541

5.244

5.249

15.151

15.732

Bezoldiging (Subtotaal)

124.742

48.257

52.269

112.380

144.771

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

145.500

48.500

48.500

145.500

145.500

Totaal Bezoldiging

124.742

48.257

52.269

112.380

144.771

Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

De overschrijding is toegestaan, omdat € 6.913,58 van het vakantiegeld 2019 voor de toetsing aan de bezoldigingsmaximum wordt toegerekend aan 2018 (artikel 3, lid 2 Uitvoeringsregeling WNT)

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

 

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

     

Aanvang en einde functievervulling in 2018

N.v.t.

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

N.v.t.

N.v.t.

Omvang dienstverband 2018 (in FTE)

N.v.t.

1

1

N.v.t.

N.v.t.

Dienstbetrekking?

N.v.t.

Ja

Ja

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

N.v.t.

166.335

156.029

N.v.t.

N.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

N.v.t.

19.430

18.991

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging (Subtotaal)

N.v.t.

185.765

175.020

N.v.t.

N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

N.v.t.

189.000

189.000

N.v.t.

N.v.t.

Totaal Bezoldiging

N.v.t.

185.765

175.020

N.v.t.

N.v.t.