Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Aanpassingen/verbouwingen in 2019

Verreweg de grootste huisvestingsoperatie van 2019 is de vernieuwbouw van de locatie Newtonbaan 12 in Nieuwegein, inclusief het verhuizen van het Horeca & Toerisme College naar de tijdelijke huisvesting. De operatie zal volgens planning in de zomer van 2020 worden afgerond. Maar ook op minder grote schaal dan de upgrade van de locatie Newtonbaan is gewerkt aan het vergroten of behouden van de kwaliteit van de huisvesting:

In Utrecht hebben we in de locatie Vondellaan 174 de effectieve ruimte vergroot om groei te kunnen huisvesten. Daarnaast heeft de praktijkruimte voor laboratoriumonderwijs een upgrade gekregen en is er (groot) onderhoud gepleegd aan installaties en toiletten. In samenwerking met de gemeente is een deel van het glas in de gevel van de locatie Marco Pololaan 2 vervangen, om zo de geluidseffecten van de veranderde verkeerssituatie te corrigeren. In de locatie Herculesplein 285 hebben we de kantinefaciliteiten aangepast vanwege de groei van het Sport College Utrecht. En bij de locatie Brandenburchdreef 20 hebben we bij wijze van proef laadpalen geplaatst voor auto’s.

In Nieuwegein hebben we de locatie Dasseweide 3 een upgrade gegeven, in combinatie met groot onderhoud aan die locatie. In de locatie Harmonielaan 1 hebben we in samenwerking met IW-Midden extra praktijkruimte gehuurd voor het techniekonderwijs en hebben we daarin onder andere toiletgroepen gerealiseerd.

In Amersfoort hebben we een update gerealiseerd van de begane grond van de locatie Disketteweg 2-4 (onderdeel van de Campus Amersfoort) voor onderwijsontwikkeling. In de locatie Maatweg 3 (Meander Medisch Centrum) zijn twee extra lokalen gerealiseerd en zijn in overleg met het ziekenhuis parkeerplaatsen gecreëerd voor scooters.

Sinds 1 juli 2019 zijn wij verplicht om actief te rapporteren aan de gemeente, over de mate waarin we voldoen aan de zogenaamde ‘erkende maatregelen’ ten aanzien van duurzaamheid en energiebesparing. Wij hebben de gemeenten Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht kunnen berichten dat wij de van toepassing zijnde erkende maatregelen hebben uitgevoerd of hebben ingepland in ons onderhoudsschema.