Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.1 Financiële vaste activa

    

X € 1.000

 

Boekwaarde 31-12-2018

Mutatie 2019

Resultaat 2019

Boekwaarde 31-12-2019

 

Deelneming Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten B.V

777

206

15

968

Totaal deelnemingen

777

206

15

968