Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.3 Personele lasten

     

X € 1.000

 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

 

Lonen en salarissen

82.686

  

80.492

 

Sociale lasten

11.419

  

10.595

 

Pensioenlasten

12.449

  

11.540

 

Totaal lonen en salarissen incl. werkgeverslasten

 

106.554

  

102.627

Dotatie/vrijval voorziening

1.477

  

2.917

 

Personeel niet in loondienst

8.352

  

8.799

 

Overige

1.573

  

798

 

Totaal overige personele lasten

 

11.402

  

12.514

Uitkeringen -/-

 

-578

  

-573

Totaal personele lasten

 

117.378

  

114.568