Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenstelling

In 2019 hebben er geen wisselingen plaatsgevonden in de RvT. Het gehele jaar heeft de RvT bestaan uit vijf personen. Dhr. Tuijtel, voorzitter, heeft in 2019 aangegeven te stoppen per 31 december 2019. Met het vertrek van de voorzitter en de daarbij behorende werving is besloten om tegelijkertijd ook te gaan werven voor een zesde lid. In september 2019 is de RvT gestart met de werving van een nieuwe voorzitter en een nieuw lid van de RvT. Het profiel is door de RvT gemaakt, waarbij tevens gebruik is gemaakt van input van directeuren, CvB, OR en CSR. Vanuit diversiteitsperspectief was iedereen uitgenodigd om te solliciteren, zoals gebruikelijk is binnen ROC MN. De selectiecommissie bestond uit leden van de RvT bijgestaan door het externe bureau en met een adviserende rol voor de voorzitter CvB in de eerste ronde. De benoemingsadviescommissie bestond uit de voorzitter van de OR, de voorzitter van de CSR, een college- en een dienstdirecteur. Met de benoeming van dhr. S.P.M. de Waal als voorzitter per 1 januari 2020 is er per 31 december 2019 decharge verleend aan dhr. J.A.C.F. Tuijtel. Tevens is mevr. S. Ayranci per 1 januari 2020 benoemd als lid. Er is een apart overzicht van de leden van de RvT opgenomen, inclusief hun zittingstermijnen.