Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.6 Personele lasten

        

X € 1.000

 

2019

 

Begroting 2019

 

2018

 

 

 

Lonen en salarissen

83.174

  

103.538

  

81.055

 

Sociale lasten

11.483

  

0

  

10.666

 

Pensioenlasten

12.522

  

0

  

11.619

 

Totaal lonen en salarissen incl. werkgeverslasten

 

107.179

  

103.538

  

103.340

         

Mutatie personele voorziening

1.477

  

1.200

  

2.917

 

Personeel niet in loondienst

8.367

  

9.089

  

8.824

 

Overige

1.532

  

2.005

  

791

 

Totaal overige personele lasten

 

11.376

  

12.294

  

12.531

Uitkeringen

 

-578

  

-4

  

-572

Totaal personele lasten

 

117.977

  

115.828

  

115.299