Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Studentmedezeggenschap binnen de colleges

In het onderstaande figuur is de beoogde medezeggenschapsstructuur van ROCMN weergeven. Inmiddels hebben alle colleges een studentendeelraad met een eigen begeleider die hen ondersteunt in hun taken. De studentendeelraden ontvangen een jaarlijkse vergoeding en hebben een opleidingsbudget.

Figuur 2 Studentmedezeggenschap binnen ROCMN