Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.4 Eigen vermogen

   

X € 1.000

 

Boekwaarde 1-1-2019

Mutaties +/-

Boekwaarde 31-12-2019

 

Algemene reserve

   

Algemene reserve

76.186

5.291

81.477

Totaal Algemene reserve

76.186

5.291

81.477

Wettelijke reserve

   

Wettelijke reserve immateriële vaste activa

9

-9

0

Totaal Wettelijke reserve

9

-9

0

Totaal eigen vermogen

76.195

5.282

81.477