Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Creative College

Per 1 augustus 2017 zijn de Media-opleidingen in de regio Amersfoort ondergebracht in het Media, ICT &  Design College (MID).

Aantal studenten (absoluut)

  

BBL

BOL

Totaal

1-10-2015

Totaal

 

920

920

1-10-2016

Totaal

 

1038

 
 

Regio Utrecht

 

682

 
 

Regio Amersfoort

 

356

 

1-10-2017

Totaal

 

696

696

1-10-2018

Totaal

 

765

765

1-10-2019

Totaal

 

707

707

Jaarresultaat

Niveau

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

  

Regio Utrecht

Regio Amersfoort

   

2

76,9%

88,4%

    

3

64,5%

50,8%

100,0%

64,9%

88,2%

73,7%

4

65,7%

72,4%

61,0%

60,7%

57,6%

63,0%

Startersresultaat

Niveau

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

 

Regio Utrecht

Regio Amersfoort

   

2

87,5%

    

3

66,7%

 

66,7%

83,3%

72,7%

4

85,6%

82,2%

81,0%

81,0%

79,2%

JOB monitor

 

2012

2014

2016

2018

Totaal

7,1

7,1

7,0

7,5

Onderzoek alumni 2017-2018

kwaliteitsoordeel (% positieve score) en rapportcijfers

 

BBL

BOL

Oplossen problemen

 

66%

Ondernemersvaardigheden

 

43%

Digitale vaardigheden

 

46%

Samenwerken

 

83%

Vakkennis

 

43%

Begeleiding keuze

 

37%

Veel aan opleiding gehad

 

51%

Rapportcijfer opleiding

 

6,6

Rapportcijfer school

 

6,7

Aantal respondenten

 

35

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer

2015

2017

2018

Totaal

6,5

6,6

6,4

Klachten

Categorie

2018

2019

Uitschrijving

0

1

Totaal

0

1