Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.8 Huisvestingslasten

        

X € 1.000

 

2019

 

Begroting 2019

 

2018

 

 

 

Huur

2.739

  

3.533

  

2.409

 

Dotatie voorzieningen huisvesting

625

  

0

  

576

 

Klein onderhoud en exploitatie incl. tuinonderhoud

1.841

  

1.600

  

1.349

 

Energie en water

1.271

  

1.215

  

1.252

 

Schoonmaakkosten en vuilafvoer

2.353

  

2.212

  

2.226

 

Heffingen/belastingen

755

  

660

  

799

 

Verzekeringen

192

  

210

  

191

 

Beveiligingskosten

168

  

130

  

87

 

Overige huisvestingslasten

615

  

218

  

122

 

Totaal huisvestingslasten

 

10.559

  

9.778

  

9.011