Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Algemene kerngetallen ROC Midden Nederland

Tabel 51 MBO studenten peildatum 1 oktober betreffende schooljaar (aantal absoluut)[1]
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal aantal studenten absoluut

17135

15914

16987

17630

18325

18526

Tabel 52 VAVO studenten peildatum 1 oktober betreffende schooljaar (aantal absoluut)

VAVO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

VO-VAVO

431

375

374

436

448

450

VAVO-regulier

602

620

553

588

577

568

Totaal

1033

995

927

1024

1025

1018

Tabel 53 Ontwikkeling aantal mbo studenten naar leerweg (aantal)[2]
 

1-10-2014

1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

bbl

4867

4076

4390

4699

5327

5538

bol vt

12268

11838

12597

12931

12998

12988

Totaal

17135

15914

16987

17630

18325

18526

Tabel 54 VSV-cijfers (aantal, %)[3]
 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Niveau 1

90

29,6

74

30,1

86

33,5

72

27,4

58

20,9

Niveau 2

290

10,4

257

10,1

262

9,9

290

10,6

303

11,3

Niveau 3

96

3,7

93

3,8

127

4,8

110

4,5

110

4,6

Niveau 4

229

3,6

253

3,9

335

4,5

390

4,8

388

4,5

ROC MN

705

5,9

677

5,7

810

6,3

862

6,3

859

6,2

Tabel 55 VSV-streefcijfers (%)
 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 

Norm %

Norm %

Norm %

Streef %

Streef %

Niveau 1

22,5

2,7

2,7

26,4

26,2

Niveau 2

10

9,5

9,4

8,6

8,4

Niveau 3

2,7

3,6

3,5

3,2

3,1

Niveau 4

2,7

2,7

2,7

2,7

2,5

Per college worden de volgende kerngegevens gepresenteerd:

  • Aantal studenten: totaal en naar leerweg

  • Jaarresultaat (per niveau)

Percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen

  • Startersresultaat (per niveau)

Het percentage nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of is uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

  • Rapportcijfer JOB Monitor 2012 t/m 2018

  • Kwaliteitsoordeel alumni 2017-2018

  • Rapportcijfer tevredenheid leerbedrijven 2015 – 2018

  • Aantal klachten per categorie

NB: Voor Entree (niveau 1) en het VAVO Lyceum gelden (deels) andere indicatoren daarom worden deze onderdelen van ROC Midden Nederland net als College uitgewerkt o.b.v. voor hen geldende indicatoren.

  • 1 Bron: 1-10-2014 t/m 1-10-2018 definitieve bekostigingstelling DUO, 1-10-2019 voorlopig data DUO maart 2020
  • 2 Bron: 1-10-2014 t/m 1-10-2018 definitieve bekostigingstelling DUO, 1-10-2019 voorlopig data GJ MBO 2020 - maart 2020
  • 3 Bron: DUO 2014-2015 t/m 2017-2018 definitief, 2018-2019 voorlopig dd 09 april 2020