Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Gezondheidszorg College

*  Per 1 augustus 2018 is de afdeling MZU overgegaan van het Gezondheidszorg College Utrecht naar het Welzijn College Utrecht.

Aantal studenten (absoluut)

  

BBL

BOL

Totaal

1-10-2015

Totaal

976

2721

3697

1-10-2016

Totaal

845

2205

3050

 

Regio Utrecht

581

1768

2349

 

Regio Amersfoort

264

437

701

1-10-2017

Totaal

887

2095

2982

 

Regio Utrecht

609

1668

2277

 

Regio Amersfoort

278

427

705

1-10-2018

Totaal

993

1987

2980

 

Regio Utrecht

619

1537

2156

 

Regio Amersfoort

374

450

824

1-10-2019

Totaal

992

2012

3004

 

Regio Utrecht

593

1556

2149

 

Regio Amersfoort

399

456

855

Jaarresultaat

Niveau

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

 

Totaal

Regio Utrecht

Regio Amersfoort

Regio Utrecht

Regio Amersfoort

Regio Utrecht

Regio Amersfoort

Regio Utrecht

Regio Amersfoort

2

78,1%

        

3

68,4%

72,6%

77,3%

77,8%

71,5%

68,3%

71,9%

63,3%

71,4%

4

69,5%

74,5%

64,1%

67,7%

60,0%

66,3%

68,8%

71,6%

71,9%

Startersresultaat

Niveau

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

 

Regio Utrecht

Regio Amersfoort

Regio Utrecht

Regio Amersfoort

Regio Utrecht

Regio Amersfoort

Regio Utrecht

Regio Amersfoort

2

88,9%

       

3

84,1%

88,3%

83,9%

79,0%

85,3%

78,4%

78,4%

81,8%

4

86,8%

85,3%

85,1%

82,7%

84,1%

82,6%

82,0%

89,4%

JOB monitor

 

2012

2014

2016

2018

Totaal

7,0

7,1

7,1

7,2

Regio Utrecht

  

7,1

7,1

Regio Amersfoort

  

7,3

7,4

Onderzoek alumni 2017-2018

kwaliteitsoordeel (% positieve score) en rapportcijfers

 

Utrecht

Amersfoort

 

BBL

BOL

BBL

BOL

Oplossen problemen

79%

73%

83%

47%

Ondernemersvaardigheden

27%

31%

48%

13%

Digitale vaardigheden

27%

52%

52%

60%

Samenwerken

83%

89%

78%

80%

Vakkennis

81%

65%

91%

60%

Begeleiding keuze

53%

47%

65%

27%

Veel aan opleiding gehad

77%

66%

83%

47%

Rapportcijfer opleiding

7,4

6,9

7,5

6,4

Rapportcijfer school

7,0

6,7

7,6

6,0

Aantal respondenten

52

83

24

15

Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld

Rapportcijfer

2015

2017

2018

Totaal

6,5

7,0

6,8

Regio Utrecht

6,6

7,1

6,7

Regio Amersfoort

6,0

6,5

7,0

Klachten

Categorie

2018

2019

Begeleider

1

 

BPV

 

1

Doorstroom, overgaan

1

 

Informatie/organisatie/voorzieningen

8

3

Inschrijving/ plaatsing / overplaatsing

1

 

Onderwijsinhoud

 

1

Overig

2

3

Toetsen en examens

5

15

Totaal

18

23