Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Arbeidsmarktsucces

Tabel 65 Schema beloften en speerpunten arbeidsmarktsucces (voortgang 2019)

Belofte

Onze speerpunten

Resultaten

Realisatie 2019

We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt

In 2020

In 2020

- Er is gewerkt aan de volgende opleidingen, gericht op nieuwe beroepen: Cybersecurity); Sport, bewegen en Gezonde leefstijl; Expert Voeding;

- hebben we onderzocht hoe we ons onderwijsportfolio verder willen ontwikkelen op het raakvlak van disciplines.

- is er één nieuwe opleidingen gericht op nieuwe beroepen

- Er is gewerkt aan de volgende cross-overs: Human Technology, Smart Building, Brede niveau 3 opleiding in economisch domein

 

- zijn er twee cross-overs (opleidingen op het raakvlak van disciplines) gerealiseerd.

- Het eerste jaar van de opleiding VP/VZ is modulair vormgegeven.

 

- Is er één opleiding modulair/flexibel ingericht (ook toegankelijk voor studenten van andere opleidingen),

 

In 2022

In 2022

 

- hebben we ons onderwijsportfolio verder ontwikkeld op het raakvlak van disciplines of nieuwe beroepen, aansluitend bij de ontwikkelingen in de regio (EBU)

- zijn er (in totaal) drie nieuwe opleidingen gericht op nieuwe beroepen

 

- hebben we een flexibel curriculum ontwikkeld dat expliciet meerwaarde heeft voor de arbeidsmarkt

- hebben we (in totaal) zes cross-overs (opleidingen op het raakvlak van disciplines)

 
 

- zijn er (in totaal) vier opleidingen modulair/flexibel ingericht (ook toegankelijk voor studenten van andere opleidingen)

 

Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs samen met de beroepspraktijk

In 2020

In 2020

- Opening Tech Campus, ontwikkeling van o.a. Campus brede onderwijsvisie

- hebben we hybride en/of blended vormen van onderwijs ontwikkeld met het werkveld

- hebben we één wijkleerbedrijf gerealiseerd

- Ontwikkeling vakcentrum voor de maakindustrie, intentieverklaring met partners

In 2022

In 2022

- Campus Amersfoort realiseert nieuwe vleugel met Mixed reality Academy, Campus Connect Centre en Living Lab. In experimenten werken docenten over afdelingen heen aan Campus Onderwijsconcept

- hebben we ons netwerk aan bedrijven / maatschappelijke instellingen op alle lagen van de instelling doelgericht versterkt

- hebben we twee wijkleerbedrijven gerealiseerd

- Wijkleenbedrijf Vondellaan en Vathorst

 

- is er een herkenbare campus in Nieuwegein en in Amersfoort

 
 

- Zijn er twee vakcentra in de omgeving van onze campussen

 

Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen

In 2020

In 2020

- Visie en propositie ontwikkeld op leven lang ontwikkelen

- Hebben we bedrijfsopleidingen verbreed met meer inzet op nieuwe markten en nieuwe producten.

- hebben we deelgenomen aan de pilot ‘certificeerbare onderdelen van de kwalificatie’ en de uitkomsten vertaald naar beleid voor certificeerbare modules

- Onderzoek naar mogelijkheden voor EVC’s uitgevoerd

- Hebben we een meting gehouden onder onze alumni om verder richting te geven aan ons alumnibeleid

 

- 5 pilots gestart flexibilisering onderwijs voor LLO

In 2022

In 2022

 

- zijn de competenties die nodig zijn voor een leven lang ontwikkelen verwerkt in ons curriculum

- zijn er zes certificeerbare modules ontwikkeld die flexibel te volgen zijn door werkenden (afhankelijk van wettelijke mogelijkheden).

 

- bieden wij een modulair, certificaat-gericht onderwijsaanbod aan voor om- en bijscholing

  

- is er een alumnibeleid om werkenden te binden aan onze organisatie (community)

  

Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in een kwetsbare positie te vergroten

In 2020

In 2020

- Duurzame samenwerking aangegaan in de Bouw sector (Mitros en Hemubo)

 

- hebben we ons netwerk rondom jongeren in een kwetsbare positie in de regio op alle lagen van de instelling doelgericht versterkt

- zijn we in vier sectoren een duurzame samenwerkingsrelatie met een groot bedrijf aangegaan

- We draaien pilots met een arbeidsmarktgerichte variant van de Entree-opleiding in samenwerking met bedrijven.

 

- maken we onderscheid tussen opleidingen die toeleiden naar de arbeidsmarkt of doorstroom

- zijn er arbeidsmarkgerichte trajecten ontwikkeld voor entree XL en geïntegreerde trajecten (anderstaligen)

- We hebben voor de doelgroep LVB-jongeren in samenwerking met het Praktijkonderwijs een doorstroomgerichte Entree-opleiding opgezet.

  

- hebben we een doorstroomgerichte en arbeidsmarktgerichte variant van de entree- opleiding ontwikkeld

- We werken met de gemeente Utrecht aan een sluitend geïntegreerd aanbod voor alle nieuwkomers gericht op duurzame participatie.

 

In 2022

In 2022

 
 

- hebben we met onze partners een sluitende aanpak ontwikkeld: maatwerkonderwijs voor verschillende doelgroepen binnen kwetsbare jongeren

- zijn we in alle sectoren een duurzame samenwerkingsrelatie met een groot bedrijf aangegaan

 
 

- zijn wij een inclusieve organisatie, met banen / aannamebeleid voor jongeren in een kwetsbare positie en extra ondersteuning gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie

- is er een voorziening voor jongeren met een afstand tot school of de arbeidsmarkt

 
  

- vullen wij 80% van onze eigen participatiebanen in met eigen studenten/alumni