Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.7 Afschrijvingen

        

X € 1.000

 

2019

 

Begroting 2019

 

2018

 

 

 

Immateriële vaste activa

9

  

9

  

36

 

Gebouwen

5.904

  

6.076

  

5.572

 

Inventaris en apparatuur

3.539

  

3.915

  

3.396

 

Totaal afschrijvingen

 

9.452

  

10.000

  

9.004