Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.2 Vlottende activa

     

X € 1.000

 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

 

Vorderingen en overlopende activa

     

Deze post is als volgt te specificeren:

     

Debiteuren

1.103

  

1.110

 

Deelnemers/cursisten

264

  

272

 

Overige vorderingen

762

  

567

 

Verbonden partijen

0

  

0

 

Overlopende activa

1.565

  

2.132

 

Totaal vorderingen overlopende activa

 

3.694

  

4.081

Debiteuren

     

Debiteuren zakelijk

1.103

  

1.110

 

Debiteuren gemeenten

0

  

0

 

Totaal debiteuren

 

1.103

  

1.110

      

Deelnemers/cursisten

 

264

  

272

Overige vorderingen

     

Overige

762

  

567

 

Totaal overige vorderingen

 

762

  

567

Overlopende activa

     

Vooruit betaalde kosten

1.841

  

2.401

 

Diverse overlopende activa

-276

  

-269

 

Totaal overlopende activa

 

1.565

  

2.132