Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.5 Overige baten

        

X € 1.000

 

2019

 

Begroting 2019

 

2018

 

 

 

Projecten (geen overheidsbijdragen)

2.542

  

1.289

  

1.725

 

Verhuur onroerend goed

668

  

750

  

601

 

Detachering personeel

413

  

195

  

377

 

Restauratieve voorzieningen

1

  

0

  

0

 

Stage- en schoolactiviteiten

0

  

41

  

0

 

Overige

682

  

1.699

  

387

 

Studers

1.319

  

0

  

1.370

 

Boekwinst verkoop panden

0

  

0

  

148

 

Totaal overige baten

 

5.625

  

3.974

  

4.608

Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 1,3 miljoen (2019). De Studers afrekeningen incl. regel betreffende Studers is onder Overige baten opgenomen.