Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.1. Rijksbijdrage OCW

        

X € 1.000

 

2019

 

Begroting 2019

 

2018

 

 

 

(Normatieve) rijksbijdrage OCW

125.906

  

120.120

  

122.292

 

Geoormerkte subsidies

5.469

  

588

  

4.322

 

Niet geoormerkte subsidies

17.337

  

26.062

  

15.605

 

Totaal OCW

 

148.713

  

146.770

  

142.219