Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bevindingen thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven

In Helderheid wordt maatwerk als volgt omschreven: “Instellingen ontwikkelen maatwerktrajecten waarbij een derde – een bedrijf of een andere organisatie – een bijdrage betaalt voor het op maat snijden van trajecten voor eigen personeel.”

Verantwoording

ROC Midden Nederland verzorgt geen maatwerk in bovenstaande zin.