Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Peersupport

In het onderwijs betekent peersupport dat jongeren op een georganiseerde wijze elkaar helpen en ondersteunen en daardoor van elkaar leren. De ouderejaars student speelt een belangrijke rol in het begeleiden en contact houden van de jongerejaars studenten/vo leerling. ROC MN kiest ervoor om te werken aan loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, beroepspraktijkvormingen, bij leren en studeren en het voorkomen van verzuim. MBO studenten begeleiden ook vo-leerlingen bij beroepenoriëntatie en het kiezen tussen verschillende opleidingen en nieuwkomers bij de overstap naar het mbo. In 2019 is het programma conform planning uitgevoerd