Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bezoldiging Raad van Toezicht

Tabel 63 Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen (RvT)

Raad van Toezicht

Functie

Bezoldiging

Periode dienstverband in 2019

J.A.C.F. Tuijtel

Voorzitter

€ 10.750

1 januari t/m 31 december 2019

A. Brienen

Lid

€ 14.500

1 januari t/m 31 december 2019

E.H.J. Kok

Lid

€ 14.500

1 januari t/m 31 december 2019

C.M.M. Noom

Lid

€ 14.500

1 januari t/m 31 december 2019

A.E. Spreen

Lid

€ 14.500

1 januari t/m 31 december 2019