Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.9 Overige instellingslasten

        

X € 1.000

 

2019

 

Begroting 2019

 

2018

Administratie- en beheerslasten

 

 

Inkoopkosten werk voor derden

5.043

  

3.674

  

4.351

 

Administratie en beheer ICT-gerelateerd

2.583

  

2.595

  

2.695

 

Abonnementen en contributies

909

  

587

  

836

 

Reprokosten (incl. huur kopieerapparaten)

823

  

890

  

994

 

Porto- en telefoonkosten

468

  

563

  

401

 

Advieskosten

349

  

464

  

601

 

Accountantskosten

100

  

150

  

143

 

Kantoorartikelen

160

  

158

  

181

 

Administratie en beheer overig

895

  

656

  

672

 

Totaal administratie en beheer

 

11.330

  

9.737

  

10.874

         

Leermiddelen en activiteiten

        

Leermiddelen en activiteiten

3.832

  

4.074

  

3.952

 

Leermiddelen ICT-gerelateerd

103

  

550

  

165

 

Examenkosten en externe legitimering

1.393

  

1.349

  

1.058

 

Totaal leermiddelen en activiteiten

 

5.328

  

5.973

  

5.175

Dotatie/vrijval overige voorzieningen

 

-13

  

50

  

0

(incl. dotatie voorz. dubieuze debiteuren)

        
         

Overige

        

PR & Marketing

1.513

  

1.182

  

1.518

 

Restauratieve voorzieningen

1.193

  

997

  

1.188

 

Boekverlies verkoop panden

0

  

0

  

0

 

Overige

184

  

425

  

82

 

Totaal overige

 

2.890

  

2.604

  

2.788

Totaal overige instellingslasten

 

19.535

  

18.364

  

18.837