Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Overige ontwikkelingen in 2019 richting 2020 en verder

In 2019 zijn we gestart met het voorbereiden van het Strategisch Huisvestingsplan 2020-2030. Dit plan zal naar verwachting medio 2020 worden opgeleverd. Aan het slot van 2019 is een start gemaakt, inclusief een scenariosessie onder begeleiding van AT Osborne.

Vanuit het Klimaatakkoord ligt er een verplichting om minder broeikasgassen uit te stoten. Het gaat dan vooral over het terugdringen van de CO2-uitstoot door minder energie te verbruiken en door duurzaam opgewekte energie te verbruiken. Energiebesparing en energietransitie vragen om een bepaald gedrag, maar vergen ook investeringen in de huisvesting. We richten ons daarbij op natuurlijke momenten, zijnde momenten waar al investering in huisvesting gedaan moest worden. Daarnaast sluiten we aan bij de sectorale roadmap die de MBO-Raad en de Vereniging Hogescholen in 2019 gezamenlijk hebben opgesteld.