Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Benoemingsadviescommissie (BAC) en selectiecommissie

De OR heeft geparticipeerd in de BAC voor de benoemingen voor de voorzitter van het CvB en het lid van het CvB. De OR heeft een positief advies uitgebracht op de voordracht voor de voorzitter en het lid CvB. Daarnaast had de ondernemingsraad zitting in de selectiecommissie voor de nieuwe preventiemedewerker.